ישיבת ההסדר רמלה.

תורה שמשנה את כללי השוק.

רישום לישיבת ההסדר רמלה

תרומות

ישיבת ההסדר רמלה (ע"ר 580585842)
ניתן לתרום לישיבה במספר דרכים:

במזומן או בצ'ק

לפקודת: ישיבת ההסדר רמלה (ע"ר).

בהעברה בנקאית

ישיבת ההסדר רמלה
בנק מזרחי סניף 432
מספר חשבון: 537123.

בכרטיס אשראי

ניתן לתרום תרומה חד פעמית או תרומה הנפרסת על פני מספר חודשים
לתרומה חד פעמית לחץ כאן לתרומה חודשית לחץ כאן

בהוראת קבע בנקאית

לחץ כאן
יש להחתים את הבנק על המסמך המצ"ב ולשלוח אותו חתום למייל: [email protected]

הצוות החינוכי

צור קשר

הרב אריה הנדלר

הרב אריה הנדלר

ראש הישיבה
052-8394859

שייקה רוטפלד

מנהל אדמיניסטרטיבי
052-8109371