ישיבת ההסדר רמלה (ע"ר 580585842)

ניתן לתרום לישיבה במספר דרכים: