ישיבת רמלה – חזון

מחזון למעשה

הישיבה תהווה מסגרת מסגרת לבחורים שסיימו את לימודיהם בישיבה התיכונית או בתיכון ומבקשים להשתלב במסגרת ישיבתית שאינה לוחצת. ללמוד ולהתקדם על פי הרקע, היכולת והקצב שלהם. ניתן לומר כי החומרים סגנון הלימוד, חומרי הלימוד, והאווירה במסגרת הישיבה תהיינה קרובות יותר לאווירה של מכינה.

מטרת הישיבה להטמיע בבחורים אלו אהבת תורה אהבת העם ואהבת הארץ, להכינם לשרות קרבי משמעותי בצבא ולהיותם בני תורה ואזרחים התורמים ומשולבים בכל תחומי החיים במדינה.

הישיבה תשאף להקמה של מסגרת לימודים למסיימי המסגרת הצבאית המבקשים מסגרת תורנית המשלבת גם לימודי מקצוע.

הישיבה תשאף להקמתו של כולל אברכים שיגורו בסמיכות לישיבה ויהוו גב חינוכי, ערכי, מסייע לתהליך החינוכי המתרחש בין כתלי הישיבה.

הישיבה רואה לעצמה תפקיד ציבורי להוות מרכז של תורה בעיר רמלה.

הפצת תורה, שיעורי תורה, ופעילות תורנית אחרת, הם חלק מהמסגרות שהישיבה תשאף להקימן ולקיימן.

הישיבה רואה את המרכז התורני שיקום כהשלמה לגרעין התורני שבעיר וכאבן שואבת למשפחות יהודיות שבואם לעיר ישפר את המאזן הדמוגרפי המחמיר משנה לשנה.

הישיבה תעודד משפחות מקרב בוגריה ואחרות, לעבור ולגור בעיר.